Cirugía Plástica Reparadora i Estética
drballesta.com  
Assegurances mèdiques
Centres col·laboradors
Clíniques i hospitals 
Curriculum Vitae
Equip humà
Tractaments i operacions


>> Activitats científiques
>> Activitats ONG
>> Contacte
>> Notícies

Tractaments i operacions

Tractaments, intervencions  i procediments.

Cirurgia plàstica. Cirurgia reconstructiva.
Conjunt de tècniques l'objecte de les quals és la reparació o reconstrucció d'alguna part afectada del cos, per tal que recuperi la seva forma i funció. 

Microcirurgia.
Tècniques quirúrgiques que es basen en la utilització de sistemes d'augment òptic, (microscopis), per ampliar la capacitat visual del cirurgià. Això ens permet unir vasos i nervis de petit calibre i transferir teixits.

Cirurgia reconstructiva de la mama.
Conjunt de tècniques quirúrgiques molt diverses l'objectiu de les quals és la reconstrucció de la mama femenina, que ha patit diverses deformitats com a conseqüència de tractaments de tipus oncològic.

Unitat de mastologia masculina.
La U.M.M. és una unitat nova que té com a fita el tractament integral de les afeccions de la mama masculina, tant congènites com adquirides o estètiques.

Cirurgia estètica femenina.
Tècniques quirúrgiques molt diverses que pretenen una millora de la imatge corporal des del punt de vista estètic.

Cirurgia estètica masculina
Tècniques quirúrgiques molt diverses que pretenen una millora de la imatge corporal des del punt de vista estètic. 

Tractaments Antiagin.
Antiagin. Sota aquesta denominació s'inclouen un conjunt de tècniques mèdiques i diagnòstiques que cerquen l'avaluació de l'estat d'estrés oxidatiu de l'individu, és a dir, el seu grau d'envelliment en relació amb la seva edat cronològica.

Tractament de l'obesitat.
L'obesitat és un excés de greix corporal, la qual cosa es tradueix en un augment del pes corporal. Les causes de l'obesitat són múltiples i el grau d'obesitat també és variable, de manera que el seu tractament requereix un enfocament i equilibri multidisciplinars. 

Cirurgia postintervencions d'obesitat mòrbida.
Un cop assolida una gran reducció de pes en els pacients obesos, la pell expermienta un efecte de "talla gran" que cal adaptar a la nova talla i imatge del pacient. Per aquesta finalitat, hi ha diferents tècniques quirúrgiques.

Cirurgia de la mà.
Cirurgia de la mà, és un terme general que incorpora una gama àmplia de diferents tipus de cirurgia, l'objectiu dels quals no només és restaurar la funció de la mà sinó també el seu aspecte estètic. 

Seqüeles postcremades.
Les cremades són una patologia freqüent que provoca un gran nombre de seqüeles. Aquestes seqüeles requereixen diferents tractaments, segons quina sigui la part del cos afectada i les limitacions funcionals que poden provocar. 

Oculoplàstica.
L'ocuplàstica consisteix en un conjunt de tècniques quirúrgiques que pretenen corregir la patologia localitzada en la regió orbitària, tot combinant tècniques plàstiques i oftalmològiques.


 
Ante cualquier duda 14357jba@comb.cat
- Diseño de la página web: www.einnova.com
© 2006 - 2017 - Doctor Joan Ballesta - Todos los derechos reservados -