Cirugía Plástica Reparadora i Estética
drballesta.com  
Assegurances mèdiques
Clíniques i hospitals 
Curriculum Vitae
Equip humà
Tractaments i operacions


>> Activitats científiques
>> Activitats ONG
>> Contacte
>> Notícies

Activitats científiques

Residència amb el professor Thierry Besins. Clinique Elysée Montaigne. París.

Participació en  el Primer Curs de Cirurgia Plàstica i Estètica sobre Obesitat. Febrer 2006.

Professor del Màster Universitari de medicina estètica de la Universitat de les Illes Balears. Febrer 2006.

 
Ante cualquier duda 14357jba@comb.cat
- Diseño de la página web: www.einnova.com
© 2006 - 2017 - Doctor Joan Ballesta - Todos los derechos reservados -