Cirugía Plástica Reparadora i Estética
drballesta.com  
Assegurances mèdiques
Centres col·laboradors
Clíniques i hospitals 
Curriculum Vitae
Equip humà
Tractaments i operacions


>> Activitats científiques
>> Activitats ONG
>> Contacte
>> Notícies

Activitats ONG

El nostre equip coopera amb les organitzacions següents:

-A.C.A.P.S. (Associació Catalana d'Ajuda al Poble Sahraui). Prosalut Sahara.

www.sahara-acaps.org

-Fundació Pep Campaner ( No masNoma ) nens afectats per NOMA.

www.fundacioncampaner.com

L'objectiu és realitzar intervencions de cirurgia plàstica i reparadora en pacients del poble sahraui i de la República del Níger, principalment en nens. Són intervinguts en hospitals i clíniques de Barcelona gratuïtament i solidàriament on es posen al seu abast els recursos tecnològics i humans. Posteriorment, aquests nens passen a cases d'acolliment i quan estan recuperats tornen als seus països d'origen.


Si algú està interessat en col·laborar, preguem que es posi en contacte amb nosaltres.
 
Per qualsevol dubte 14357jba@comb.cat
- Disseny de la pàgina web: www.einnova.com
© 2006 - 2017 - Doctor Joan Ballesta - Tots els drets reservats -